Contribute
Register

Kernel Panics and Crashes every day or other day - core i7-8700k, Rx 580, Gigabyte Z370M DS3H, 16 GB Crucial Ballistix Sport LT 2400 Plea

Joined
Aug 20, 2018
Messages
7
Motherboard
z370M DS3H
CPU
Core i7-8700K
Graphics
Nvidia GTX 1050TI
Hi i got my hackintosh up and working on the latest Mojave Mac OS X 10.14.5, But it keeps crashing after a while and i dont know how to fix it. I Have a core i7-8700k, Rx 580, Gigabyte Z370M DS3H, Crucial Ballistix Sport LT 2400 MHz DDR4 DRAM 16 GB,
Here are a few error reports i have found


Anonymous UUID: 3706DEAD-0E7E-9489-1F89-1BDA92A1A2D6
Wed Jul 24 15:44:50 2019
*** Panic Report *** panic(cpu 2 caller 0xffffff80103f916a): "Bad tailq elm 0xffffff8046e9b0f8 next->prev != elm"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4903.261.4/bsd/vfs/vfs_subr.c:1847 mp = 0xffffff80361d02a0, phys = 0x1f00042a0, prev (0xb: 0xff000000-0x100000000) vp = 0xffffff8046e9b0f8, phys = 0x3d2afe0f8, prev (0xb: 0xff000000-0x100000000) 0xffffff80361cf000: IUMAAGRldmZEA3MAAABIA7D5QDZYB4D///9cBwAAAgBgBwAAAgBkByAAAABoByAAAABsBwAAAgBwBwAAAgB0B/8PAAB4BwACAAB8ByAAAACABwEAAACEB//UAwCgBzLwDACoB//UAwCwB+XwDAC4BwAAACHIB//////kBz8AAAD4B5v///8oCJv///8sCMDWQDYwCID///80CICfQDZACID///9ECDZJqApICKwBAABMCAIAAABQCP////98CP////+kCMD4HDbICID////MCND4HDbYCID////cCOD4HDboCID////sCAAQAADwCAABAAD8CAAA 0xffffff80361d0000: jgAAAJUAAACfAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHh8JBwAAIAAAAgAAiAQAAKAQIDRo9aLyiCiiByaoChwAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAICAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAKDxqLihAaAAABCSEIDAAAGEwIBAilGj44KDGj9sgqqAgiogIgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgD/DwAAAAAAIf////8AqwI1AgAAAGDuHDY4UcAQk6wCAKBAu5F/////IP8RNpgcN1sYselGcKVANgADHTYA0IAEgADdgAAQAAAAABAA/ENGB+jm/wL4NfUCFF1GBP///3+oxfH/BQAAARkAAABhcGZzL2Rldi9kaXNrMXMxAHDBsoH///8AAAAEAAEAAAAAQAADAAAAABAAAP/UAwAR/w0A/9QDAJEADgAAAAAhAwAAAIDWQDZASidDAAAAAuAWHTYGAAAAoEC7kX////8g/xE2EO1rNmhSDlqoLnM2EA0dNgSQkBQAAd2AABAAAAAAEAD3Q0IHRrT1AgUABAD///9//f///////38HAAABGQAAAASQkBRhcGZzL3ByaXZhdGUvdmFyL3ZtAMwAAAzu7u7uBu7uHgAAAOAG7uDu4+7u7gMOCA4gAAgCAQD+P4D/DzjwQfA/AbwQACAE8D9YAB4AAvwPOP8DDhL/AwAA 0xffffff80361d1000: eQAAAH4AAACFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAgIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQgIAaHwoLDgAmAAABCgFoNCEToBAgNCo1qv2IOKEDJ6AKAAgKCgoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoPGoeC9kZXYvZGlzazFzNACQ0bKB////AAAABAABAAAAAEAAAwAAAAAQAABXvwMAjHAJAAAAACGAL3M2AwAAAADybDaILnM2Yyv5NgAhHTbADB02ewkBAAAAHwBAOCGTcIGmEMAHHDhgY65ZyOojODAXHTYAkIAEAACdkAAAEADMPvsGASOuAssbTQRGR9X/CgAAARcAAABoZnMAL1ZvbHVtZXMvSGFja2ludG9zaCBCYWNrdXAAAC9kZXYvZGlzazJzMgA46jeA////AAAAAgABAAAAAEAAAwAAAAAAcBDu7g4O7u7u7k4u6w4AAAAAAYAQALP+DzibA84aAvwPOP//DThAvx8AAAIAAAAA Backtrace (CPU 2), Frame : Return Address 0xffffff921c893a90 : 0xffffff80101aea2d 0xffffff921c893ae0 : 0xffffff80102e9e95 0xffffff921c893b20 : 0xffffff80102db70a 0xffffff921c893b90 : 0xffffff801015bb40 0xffffff921c893bb0 : 0xffffff80101ae447 0xffffff921c893cd0 : 0xffffff80101ae293 0xffffff921c893d40 : 0xffffff80103f916a 0xffffff921c893d60 : 0xffffff80103f8320 0xffffff921c893da0 : 0xffffff80103f7e9f 0xffffff921c893e50 : 0xffffff7f91b0934c 0xffffff921c893ea0 : 0xffffff8010408f22 0xffffff921c893ec0 : 0xffffff80103f7b59 0xffffff921c893f30 : 0xffffff8010408e57 0xffffff921c893f40 : 0xffffff80107b9cbd 0xffffff921c893fa0 : 0xffffff801015c306 Kernel Extensions in backtrace: com.apple.filesystems.apfs(945.260.7)[A1CC6E08-1D1E-3272-AE7B-28D67D177714]@0xffffff7f91ab6000->0xffffff7f91bb6fff dependency: com.apple.kec.corecrypto(1.0)[F7A10428-F8A2-320D-9BAB-F4F7282609C0]@0xffffff7f91250000 dependency: com.apple.driver.AppleEffaceableStorage(1.0)[2D7540F2-BD8B-3333-AE28-42968BE603D6]@0xffffff7f916f5000 dependency: com.apple.iokit.IOStorageFamily(2.1)[D43332F2-2D40-3DF1-8F77-D633BCDAE660]@0xffffff7f9110e000
BSD process name corresponding to current thread: launchd Boot args: dart=0
Mac OS version: 18F132
Kernel version: Darwin Kernel Version 18.6.0: Thu Apr 25 23:16:27 PDT 2019; root:xnu-4903.261.4~2/RELEASE_X86_64 Kernel UUID: 7C8BB636-E593-3CE4-8528-9BD24A688851 Kernel slide: 0x000000000fe00000 Kernel text base: 0xffffff8010000000 __HIB text base: 0xffffff800ff00000 System model name: iMac14,2 (Mac-27ADBB7B4CEE8E61)
System uptime in nanoseconds: 251135924330880 last loaded kext at 247069756005073: com.apple.macos.driver.AppleUSBEthernetHost 8.1.1 (addr 0xffffff7f94913000, size 49152) last unloaded kext at 248864266983859: com.apple.macos.driver.AppleUSBEthernetHost 8.1.1 (addr 0xffffff7f94913000, size 24576) loaded kexts: com.getdropbox.dropbox.kext 1.10.2 com.box.filesystems.osxfuse 303.6.4 com.insanelymac.RealtekRTL8111 2.2.1 org.netkas.driver.FakeSMC 1800 as.vit9696.AppleALC 1.3.1 org.vulgo.NoVPAJpeg 1.2.8 as.vit9696.Lilu 1.3.7 com.logitech.manager.kernel.driver 7.12.1 com.apple.filesystems.smbfs 3.3.2 com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 138.3 com.apple.driver.AudioAUUC 1.70 com.apple.fileutil 20.036.15 com.apple.filesystems.autofs 3.0 com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5 com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9 com.apple.kext.AMDFramebuffer 2.0.9 com.apple.driver.AppleHDA 282.54 com.apple.kext.AMDRadeonX4000 2.0.9 com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.40.16 com.apple.driver.AppleHV 1 com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.12f1 com.apple.driver.pmtelemetry 1 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0 com.apple.kext.AMD9500Controller 2.0.9 com.apple.driver.AppleGFXHDA 100.1.414 com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC 2.0.1 com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0 com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1 com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0 com.apple.filesystems.apfs 945.260.7 com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3 com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1 com.apple.BootCache 40 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0 com.apple.AppleSystemPolicy 1.0 com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5 com.apple.private.KextAudit 1.0 com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1 com.apple.driver.AppleRTC 2.0 com.apple.driver.AppleHPET 1.8 com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1 com.apple.driver.AppleAPIC 1.7 com.apple.nke.applicationfirewall 201 com.apple.security.TMSafetyNet 8 com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2 com.apple.driver.AppleActuatorDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 2440.2 com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 138.3 com.apple.kext.triggers 1.0 com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1 com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1 com.apple.driver.DspFuncLib 282.54 com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528 com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWLibs 1.0 com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.9 com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWServices 2.0.9 com.apple.iokit.IOAVBFamily 740.1 com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2 com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0 com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1 com.apple.driver.AppleSSE 1.0 com.apple.iokit.IOSurface 255.5.4 com.apple.AppleGPUWrangler 3.40.16 com.apple.driver.AppleHDAController 282.54 com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54 com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51 com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8 com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0 com.apple.kext.AMDSupport 2.0.9 com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.40.16 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.66 com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.12f1 com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2 com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5 com.apple.vecLib.kext 1.2.0 com.apple.driver.usb.networking 5.0.0 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2 com.apple.iokit.IOSerialFamily 11 com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0 com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.260.1 com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2 com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1 com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1 com.apple.security.quarantine 3 com.apple.security.sandbox 300.0 com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1 com.apple.driver.DiskImages 493.0.0 com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30 com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0 com.apple.driver.AppleKeyStore 2 com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3 com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5 com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2 com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.250.3 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.250.3 com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1 com.apple.kext.CoreTrust 1 com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0 com.apple.driver.KernelRelayHost 1 com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1 com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1 com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 740.2 com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4 com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOReportFamily 47 com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.2 com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0 com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2 com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0 com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0 com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1 com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9 com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9 com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4 com.apple.kec.pthread 1 com.apple.kec.Libm 1 com.apple.kec.corecrypto 1.0
EOF
Anonymous UUID: 3706DEAD-0E7E-9489-1F89-1BDA92A1A2D6
Thu Jul 25 10:54:35 2019
*** Panic Report *** panic(cpu 0 caller 0xffffff8019659566): "VMSEL: INSERT FAILED: 0x7fffffe00000, 0x1000002f34078000, 0x7fffffe00000, 0x7fffffe01000"@/BuildRoot/Library/Caches/com.apple.xbs/Sources/xnu/xnu-4903.261.4/osfmk/vm/vm_map_store_rb.c:115 Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address 0xffffff81fcccb4e0 : 0xffffff80195aea2d 0xffffff81fcccb530 : 0xffffff80196e9e95 0xffffff81fcccb570 : 0xffffff80196db70a 0xffffff81fcccb5e0 : 0xffffff801955bb40 0xffffff81fcccb600 : 0xffffff80195ae447 0xffffff81fcccb720 : 0xffffff80195ae293 0xffffff81fcccb790 : 0xffffff8019659566 0xffffff81fcccb7d0 : 0xffffff801964b1f1 0xffffff81fcccb800 : 0xffffff8019642d9b 0xffffff81fcccb860 : 0xffffff8019646944 0xffffff81fcccb9c0 : 0xffffff801964e805 0xffffff81fcccba00 : 0xffffff80195de68e 0xffffff81fcccba20 : 0xffffff8019b43b9b 0xffffff81fcccbaa0 : 0xffffff8019ab2210 0xffffff81fcccbdd0 : 0xffffff8019ab8952 0xffffff81fcccbe50 : 0xffffff8019ab9937 0xffffff81fcccbef0 : 0xffffff8019ab96c9 0xffffff81fcccbf40 : 0xffffff8019bb9cbd 0xffffff81fcccbfa0 : 0xffffff801955c306
BSD process name corresponding to current thread: Superhuman Helpe Boot args: dart=0
Mac OS version: 18F132
Kernel version: Darwin Kernel Version 18.6.0: Thu Apr 25 23:16:27 PDT 2019; root:xnu-4903.261.4~2/RELEASE_X86_64 Kernel UUID: 7C8BB636-E593-3CE4-8528-9BD24A688851 Kernel slide: 0x0000000019200000 Kernel text base: 0xffffff8019400000 __HIB text base: 0xffffff8019300000 System model name: iMac14,2 (Mac-27ADBB7B4CEE8E61)
System uptime in nanoseconds: 68317028984971 last loaded kext at 65278895480384: com.apple.macos.driver.AppleUSBEthernetHost 8.1.1 (addr 0xffffff7f9dd13000, size 49152) last unloaded kext at 65366223887132: com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.2 (addr 0xffffff7f9dd10000, size 12288) loaded kexts: com.getdropbox.dropbox.kext 1.10.2 com.box.filesystems.osxfuse 303.6.4 com.insanelymac.RealtekRTL8111 2.2.1 org.netkas.driver.FakeSMC 1800 as.vit9696.AppleALC 1.3.1 org.vulgo.NoVPAJpeg 1.2.8 as.vit9696.Lilu 1.3.7 com.logitech.manager.kernel.driver 7.12.1 com.apple.macos.driver.AppleUSBEthernetHost 8.1.1 com.apple.filesystems.smbfs 3.3.2 com.apple.driver.AudioAUUC 1.70 com.apple.driver.AppleTopCaseHIDEventDriver 138.3 com.apple.fileutil 20.036.15 com.apple.filesystems.autofs 3.0 com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.5 com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.5.9 com.apple.kext.AMDFramebuffer 2.0.9 com.apple.driver.AppleHDA 282.54 com.apple.kext.AMDRadeonX4000 2.0.9 com.apple.AGDCPluginDisplayMetrics 3.40.16 com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0 com.apple.driver.AppleHV 1 com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1 com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 6.0.12f1 com.apple.driver.pmtelemetry 1 com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0 com.apple.driver.AppleGFXHDA 100.1.414 com.apple.kext.AMD9500Controller 2.0.9 com.apple.driver.AppleIntelPCHPMC 2.0.1 com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0 com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1 com.apple.filesystems.apfs 945.260.7 com.apple.driver.AppleVirtIO 2.1.3 com.apple.filesystems.hfs.kext 407.200.4 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1 com.apple.BootCache 40 com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0 com.apple.AppleSystemPolicy 1.0 com.apple.driver.AppleAHCIPort 329.260.5 com.apple.private.KextAudit 1.0 com.apple.driver.AppleACPIButtons 6.1 com.apple.driver.AppleHPET 1.8 com.apple.driver.AppleRTC 2.0 com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1 com.apple.driver.AppleAPIC 1.7 com.apple.nke.applicationfirewall 201 com.apple.security.TMSafetyNet 8 com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.2 com.apple.driver.AppleActuatorDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 2450.1 com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 2440.2 com.apple.driver.AppleHSBluetoothDriver 138.3 com.apple.kext.triggers 1.0 com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1 com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1 com.apple.driver.DspFuncLib 282.54 com.apple.kext.OSvKernDSPLib 528 com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWLibs 1.0 com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 404.9 com.apple.kext.AMDRadeonX4000HWServices 2.0.9 com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0 com.apple.driver.AppleHDAController 282.54 com.apple.iokit.IOHDAFamily 282.54 com.apple.iokit.IOAVBFamily 740.1 com.apple.plugin.IOgPTPPlugin 740.2 com.apple.iokit.IOEthernetAVBController 1.1.0 com.apple.iokit.IOSkywalkFamily 1 com.apple.driver.AppleSSE 1.0 com.apple.iokit.IOSurface 255.5.4 com.apple.iokit.IONDRVSupport 530.51 com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8 com.apple.AppleGPUWrangler 3.40.16 com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0 com.apple.kext.AMDSupport 2.0.9 com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.40.16 com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 530.66 com.apple.iokit.BroadcomBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 6.0.12f1 com.apple.driver.usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2 com.apple.iokit.IOAudioFamily 206.5 com.apple.vecLib.kext 1.2.0 com.apple.driver.usb.networking 5.0.0 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostCompositeDevice 1.2 com.apple.iokit.IOSerialFamily 11 com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1 com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0 com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 301.260.1 com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.2 com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1 com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1 com.apple.security.quarantine 3 com.apple.security.sandbox 300.0 com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1 com.apple.driver.DiskImages 493.0.0 com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30 com.apple.driver.AppleEffaceableStorage 1.0 com.apple.driver.AppleKeyStore 2 com.apple.driver.AppleUSBTDM 456.260.3 com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5 com.apple.iokit.IOUSBMassStorageDriver 145.200.2 com.apple.iokit.IOSCSIBlockCommandsDevice 408.250.3 com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 408.250.3 com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1 com.apple.kext.CoreTrust 1 com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0 com.apple.driver.KernelRelayHost 1 com.apple.driver.AppleSEPManager 1.0.1 com.apple.driver.IOSlaveProcessor 1 com.apple.iokit.IOTimeSyncFamily 740.2 com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.4 com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 6.0.12f1 com.apple.iokit.IOReportFamily 47 com.apple.iokit.IOUSBHIDDriver 900.4.2 com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0 com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.2 com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.2 com.apple.driver.usb.AppleUSBCommon 1.0 com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0 com.apple.driver.AppleACPIPlatform 6.1 com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9 com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9 com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4 com.apple.kec.pthread 1 com.apple.kec.Libm 1 com.apple.kec.corecrypto 1.0
EOF Model: iMac14,2, BootROM 137.0.0.0.0, 6 processors, Intel Core i7, 3.70 GHz, 16 GB, SMC 2.15f7 Graphics: Radeon RX 580, Radeon RX 580, spdisplays_pcie_device, 8 GB Memory Module: BANK 0/DIMM1, 8 GB, DDR4, 2400 MHz, Crucial Technology, BLS8G4D240FSB.16FBD Memory Module: BANK 1/DIMM1, 8 GB, DDR4, 2400 MHz, Crucial Technology, BLS8G4D240FSB.16FBD Bluetooth: Version 6.0.12f1, 3 services, 27 devices, 1 incoming serial ports Network Service: Ethernet, Ethernet, en0 Serial ATA Device: Samsung SSD 860 EVO 500GB, 500.11 GB Serial ATA Device: KINGSTON SA400S37480G, 480.1 GB USB Device: USB 3.0 Bus USB Device: BCM20702A0 USB Device: USB Receiver Thunderbolt Bus:

Process: Superhuman Helper [500]
Path:
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Superhuman
Helper.app/Contents/MacOS/Superhuman Helper
Identifier: com.superhuman.electron.helper
Version: 4.0.9.8325
Code Type: X86-64 (Native)
Parent Process: Superhuman [392]
Responsible: Superhuman [392]
User ID: 501

Date/Time: 2019-07-24 12:48:06.048 -0400
OS Version: Mac OS X 10.14.5 (18F132)
Report Version: 12
Anonymous UUID: 3706DEAD-0E7E-9489-1F89-1BDA92A1A2D6


Time Awake Since Boot: 240000 seconds

System Integrity Protection: enabled

Crashed Thread: 22 TaskSchedulerForegroundWorker

Exception Type: EXC_BAD_ACCESS (SIGSEGV)
Exception Codes: EXC_I386_GPFLT

Thread 0:: CrRendererMain Dispatch queue: com.apple.main-thread
0 com.github.Electron.framework 0x000000010cc2b0d8
v8::internal::IncrementalMarking::Step(unsigned long,
v8::internal::IncrementalMarking::CompletionAction,
v8::internal::StepOrigin, v8::internal::WorklistToProcess) + 2984
1 com.github.Electron.framework 0x000000010cc22f44
v8::internal::IncrementalMarking::AdvanceIncrementalMarking(double,
v8::internal::IncrementalMarking::CompletionAction,
v8::internal::StepOrigin) + 1188
2 com.github.Electron.framework 0x000000010cc234f2 0x10b81c000 + 21001458
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d62f3d2 0x10b81c000 + 31536082
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e845f 0x10b81c000 + 31245407
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e8918 0x10b81c000 + 31246616
8 com.github.Electron.framework 0x000000010d68ceba 0x10b81c000 + 31919802
9 com.github.Electron.framework 0x000000010d69017a 0x10b81c000 + 31932794
10 com.github.Electron.framework 0x000000010d68c7df 0x10b81c000 + 31918047
11 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff434a5083
__CFRUNLOOP_IS_CALLING_OUT_TO_A_SOURCE0_PERFORM_FUNCTION__ + 17
12 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff434a5029 __CFRunLoopDoSource0 + 108
13 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff434889eb
__CFRunLoopDoSources0 + 195
14 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff43487fb5 __CFRunLoopRun + 1189
15 com.apple.CoreFoundation 0x00007fff434878be CFRunLoopRunSpecific + 455
16 com.apple.Foundation 0x00007fff456eb8ef
-[NSRunLoop(NSRunLoop) runMode:beforeDate:] + 280
17 com.github.Electron.framework 0x000000010d68d3bd 0x10b81c000 + 31921085
18 com.github.Electron.framework 0x000000010d68c2fe 0x10b81c000 + 31916798
19 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
20 com.github.Electron.framework 0x00000001104db5d6 0x10b81c000 + 80475606
21 com.github.Electron.framework 0x000000010d4803d9 0x10b81c000 + 29770713
22 com.github.Electron.framework 0x000000010e87527d 0x10b81c000 + 50696829
23 com.github.Electron.framework 0x000000010d47f604 0x10b81c000 + 29767172
24 com.github.Electron.framework 0x000000010b81e054 AtomMain + 84
25 com.superhuman.electron.helper 0x00000001058c0f10 0x1058c0000 + 3856
26 libdyld.dylib 0x00007fff6f3b23d5 start + 1

Thread 1:: TaskSchedulerServiceThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ed78e kevent + 10
1 com.github.Electron.framework 0x000000010d693369 0x10b81c000 + 31945577
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d690e4d 0x10b81c000 + 31936077
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d687112 0x10b81c000 + 31895826
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d636af7 0x10b81c000 + 31566583
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 2:: TaskSchedulerForegroundBlockingWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 3:: TaskSchedulerBackgroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632cd4 0x10b81c000 + 31550676
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 4:: TaskSchedulerBackgroundBlockingWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632cd4 0x10b81c000 + 31550676
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 5:: Chrome_ChildIOThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ed78e kevent + 10
1 com.github.Electron.framework 0x000000010d693369 0x10b81c000 + 31945577
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d690e4d 0x10b81c000 + 31936077
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d68712b 0x10b81c000 + 31895851
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 6:: GpuMemoryThread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6099bf 0x10b81c000 + 31381951
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e92fd 0x10b81c000 + 31249149
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 7:: Compositor
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e92f2 0x10b81c000 + 31249138
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 8:: CompositorTileWorker1/22275
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ea86a __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a956e _pthread_cond_wait + 722
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d680b18 0x10b81c000 + 31869720
3 com.github.Electron.framework 0x000000011038c1a9 0x10b81c000 + 79102377
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6454e4 0x10b81c000 + 31626468
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 9:: CompositorTileWorker2/22531
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ea86a __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a956e _pthread_cond_wait + 722
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d680b18 0x10b81c000 + 31869720
3 com.github.Electron.framework 0x000000011038c1a9 0x10b81c000 + 79102377
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6454e4 0x10b81c000 + 31626468
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 10:: CompositorTileWorker3/42499
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ea86a __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a956e _pthread_cond_wait + 722
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d680b18 0x10b81c000 + 31869720
3 com.github.Electron.framework 0x000000011038c1a9 0x10b81c000 + 79102377
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6454e4 0x10b81c000 + 31626468
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 11:: CompositorTileWorker4/23043
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ea86a __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a956e _pthread_cond_wait + 722
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d680b18 0x10b81c000 + 31869720
3 com.github.Electron.framework 0x000000011038c1a9 0x10b81c000 + 79102377
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6454e4 0x10b81c000 + 31626468
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 12:: CompositorTileWorkerBackground/41731
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ea86a __psynch_cvwait + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a956e _pthread_cond_wait + 722
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d680b18 0x10b81c000 + 31869720
3 com.github.Electron.framework 0x000000011038c1a9 0x10b81c000 + 79102377
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6454e4 0x10b81c000 + 31626468
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
6 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 13:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4ee61a __select + 10
1 com.github.Electron.framework 0x000000010d58fb42 0x10b81c000 + 30882626
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d58f2ef 0x10b81c000 + 30880495
3 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
4 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
5 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 14:: ScriptStreamer thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6099bf 0x10b81c000 + 31381951
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e92fd 0x10b81c000 + 31249149
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 15:: DedicatedWorker thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6099bf 0x10b81c000 + 31381951
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e92fd 0x10b81c000 + 31249149
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 16:
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e8bfe __workq_kernreturn + 10
1 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a5636 _pthread_wqthread + 458
2 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a53fd start_wqthread + 13

Thread 17:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 com.github.Electron.framework 0x000000010cd127d8 0x10b81c000 + 21981144
1 com.github.Electron.framework 0x000000010cbffc44 0x10b81c000 + 20855876
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6396ab 0x10b81c000 + 31577771
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6813e1 0x10b81c000 + 31871969
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d63362a 0x10b81c000 + 31553066
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632f99 0x10b81c000 + 31551385
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
8 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 18:: ServiceWorker thread
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d5e92f2 0x10b81c000 + 31249138
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d60a2c5 0x10b81c000 + 31384261
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d645cdd 0x10b81c000 + 31628509
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
7 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 19:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 20:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 21:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 22 Crashed:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 com.github.Electron.framework 0x000000010ccf83c0 0x10b81c000 + 21873600
1 com.github.Electron.framework 0x000000010cbffa9a 0x10b81c000 + 20855450
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6396ab 0x10b81c000 + 31577771
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6813e1 0x10b81c000 + 31871969
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d63362a 0x10b81c000 + 31553066
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632f99 0x10b81c000 + 31551385
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
8 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 23:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 24:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 com.github.Electron.framework 0x000000010cd1357d 0x10b81c000 + 21984637
1 com.github.Electron.framework 0x000000010cc003c2 0x10b81c000 + 20857794
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6396ab 0x10b81c000 + 31577771
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6813e1 0x10b81c000 + 31871969
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d63362a 0x10b81c000 + 31553066
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632f99 0x10b81c000 + 31551385
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
8 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 25:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 26:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e722a mach_msg_trap + 10
1 libsystem_kernel.dylib 0x00007fff6f4e776c mach_msg + 60
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f1cd 0x10b81c000 + 31470029
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d61f2c1 0x10b81c000 + 31470273
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d632b28 0x10b81c000 + 31550248
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d633098 0x10b81c000 + 31551640
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 27:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 com.github.Electron.framework 0x000000010cc00343 0x10b81c000 + 20857667
1 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d6396ab 0x10b81c000 + 31577771
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6813e1 0x10b81c000 + 31871969
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d63362a 0x10b81c000 + 31553066
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d632f99 0x10b81c000 + 31551385
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
8 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 28:: TaskSchedulerForegroundWorker
0 com.github.Electron.framework 0x000000010ccf83da 0x10b81c000 + 21873626
1 com.github.Electron.framework 0x000000010cc001ea 0x10b81c000 + 20857322
2 com.github.Electron.framework 0x000000010d5ce00b 0x10b81c000 + 31137803
3 com.github.Electron.framework 0x000000010d6396ab 0x10b81c000 + 31577771
4 com.github.Electron.framework 0x000000010d6813e1 0x10b81c000 + 31871969
5 com.github.Electron.framework 0x000000010d63362a 0x10b81c000 + 31553066
6 com.github.Electron.framework 0x000000010d632f99 0x10b81c000 + 31551385
7 com.github.Electron.framework 0x000000010d632d64 0x10b81c000 + 31550820
8 com.github.Electron.framework 0x000000010d687467 0x10b81c000 + 31896679
9 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a62eb _pthread_body + 126
10 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a9249 _pthread_start + 66
11 libsystem_pthread.dylib 0x00007fff6f5a540d thread_start + 13

Thread 22 crashed with X86 Thread State (64-bit):
rax: 0x0000000000000084 rbx: 0x0000000040000000 rcx:
0x000000000001671e rdx: 0x0000004f7a816818
rdi: 0x000070000ec998b8 rsi: 0x0000000000000167 rbp:
0x000070000ec998a0 rsp: 0x000070000ec99860
r8: 0x0100004f7a800120 r9: 0x00000000ff80ffff r10:
0x00007fa52f200000 r11: 0x000000000000000d
r12: 0x0000000000000002 r13: 0x0000004f7a816810 r14:
0x0100004f7a8167f1 r15: 0x0000004f7a816811
rip: 0x000000010ccf83c0 rfl: 0x0000000000010203 cr2: 0x0000000108c1e668

Logical CPU: 8
Error Code: 0x00000000
Trap Number: 13


Binary Images:
0x1058c0000 - 0x1058c0ffb
+com.superhuman.electron.helper (4.0.9.8325)
<CDCC3530-EADD-3A04-B628-9C811128A7CC>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Superhuman
Helper.app/Contents/MacOS/Superhuman Helper
0x1058c7000 - 0x1058e2fff +com.github.Squirrel (1.0 - 1)
<E4398068-33D3-3A00-9DBE-5ACC9B022501>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Squirrel.framework/Versions/A/Squirrel
0x105909000 - 0x10596cff7
+org.reactivecocoa.ReactiveCocoa (1.0 - 1)
<701B20DE-3ADD-3643-B52A-E05744C30DB3>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/ReactiveCocoa.framework/Versions/A/ReactiveCocoa
0x1059e6000 - 0x1059fafff +org.mantle.Mantle (1.0 - ???)
<31915DD6-48E6-3706-A076-C9D4CE17F4F6>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Mantle.framework/Versions/A/Mantle
0x105a11000 - 0x105c71fff +libffmpeg.dylib (0)
<C73677C9-F1CC-3C1C-8FCD-B5E41803EAEC>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Electron
Framework.framework/Versions/A/Libraries/libffmpeg.dylib
0x10ad96000 - 0x10addbfff
+.com.superhuman.electron.7NaqO1 (???)
<1E3BAECD-9572-3604-9FC0-4CEB703F4B2A>
/var/folders/*/.com.superhuman.electron.7NaqO1
0x10b751000 - 0x10b7bb6ef dyld (655.1.1)
<CE635DB2-D47E-3C05-A0A3-6BD982E7E750> /usr/lib/dyld
0x10b81c000 - 0x11133bf4f +com.github.Electron.framework
(4.2.0) <7A9CC0A8-E77A-38D9-A104-E190526829C9>
/Applications/Superhuman.app/Contents/Frameworks/Electron
Framework.framework/Versions/A/Electron Framework
0x7fff3f515000 - 0x7fff3f6f1ff3 com.apple.avfoundation (2.0 -
1548.22) <733E940A-7E18-3F0C-89AC-D7C6CA289BA6>
/System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/AVFoundation
0x7fff3f6f2000 - 0x7fff3f7b7fff com.apple.audio.AVFAudio (1.0
- ???) <DDEE9303-EDD6-323D-B270-E8D2B98509FE>
/System/Library/Frameworks/AVFoundation.framework/Versions/A/Frameworks/AVFAudio.framework/Versions/A/AVFAudio
0x7fff3f8bf000 - 0x7fff3f8bffff com.apple.Accelerate (1.11 -
Accelerate 1.11) <762942CB-CFC9-3A0C-9645-A56523A06426>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Accelerate
0x7fff3f8c0000 - 0x7fff3f8d6ff7 libCGInterfaces.dylib
(506.22) <09E81708-D0A7-3AB6-9B7C-8245E33E27A3>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/Libraries/libCGInterfaces.dylib
0x7fff3f8d7000 - 0x7fff3ff70fef com.apple.vImage (8.1 - ???)
<EFFD9A9C-5563-3762-91CA-9F50FDB7A547>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vImage.framework/Versions/A/vImage
0x7fff3ff71000 - 0x7fff401eaff3 libBLAS.dylib (1243.200.4)
<417CA0FC-B6CB-3FB3-ACBC-8914E3F62D20>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBLAS.dylib
0x7fff401eb000 - 0x7fff4025dffb libBNNS.dylib (38.250.1)
<538D12A2-9B9D-3E22-9896-F90F6E69C06E>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libBNNS.dylib
0x7fff4025e000 - 0x7fff40607ff3 libLAPACK.dylib (1243.200.4)
<92175DF4-863A-3780-909A-A3E5C410F2E9>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLAPACK.dylib
0x7fff40608000 - 0x7fff4061dfeb libLinearAlgebra.dylib
(1243.200.4) <CB671EE6-DEA1-391C-9B2B-AA09A46B4D7A>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libLinearAlgebra.dylib
0x7fff4061e000 - 0x7fff40623ff3 libQuadrature.dylib (3.200.2)
<1BAE7E22-2862-379F-B334-A3756067730F>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libQuadrature.dylib
0x7fff40624000 - 0x7fff406a0ff3 libSparse.dylib (79.200.5)
<E78B33D3-672A-3C53-B512-D3DDB2E9AC8D>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparse.dylib
0x7fff406a1000 - 0x7fff406b4fe3 libSparseBLAS.dylib
(1243.200.4) <E9243341-DB77-37C1-97C5-3DFA00DD70FA>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libSparseBLAS.dylib
0x7fff406b5000 - 0x7fff4089cff7 libvDSP.dylib (671.250.4)
<7B110627-A9C1-3FB7-A077-0C7741BA25D8>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvDSP.dylib
0x7fff4089d000 - 0x7fff40950ff7 libvMisc.dylib (671.250.4)
<73637194-497A-39F9-90F5-004DA772AC69>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/libvMisc.dylib
0x7fff40951000 - 0x7fff40951fff com.apple.Accelerate.vecLib
(3.11 - vecLib 3.11) <74288115-EF61-30B6-843F-0593B31D4929>
/System/Library/Frameworks/Accelerate.framework/Versions/A/Frameworks/vecLib.framework/Versions/A/vecLib
0x7fff40952000 - 0x7fff409acfff com.apple.Accounts (113 -
113) <251A1CB1-F972-3F60-8662-85459EAD6318>
/System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Accounts
0x7fff409af000 - 0x7fff40af2fff
com.apple.AddressBook.framework (11.0 - 1894)
<4D4DF3AE-C333-3646-8BA6-F0E8DFE1A46E>
/System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/AddressBook
0x7fff40af3000 - 0x7fff418a8ff3 com.apple.AppKit (6.9 -
1671.50.111) <933155DC-6404-3646-B6AE-087D34F611BE>
/System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/AppKit
0x7fff418fa000 - 0x7fff418fafff com.apple.ApplicationServices
(50.1 - 50.1) <4A6ACC13-2623-36B8-A196-2300980803CD>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/ApplicationServices
0x7fff418fb000 - 0x7fff41966fff
com.apple.ApplicationServices.ATS (377 - 453.11.2.2)
<A258DA73-114B-3102-A056-4AAAD3CEB9DD>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/ATS
0x7fff419ff000 - 0x7fff41b16fff libFontParser.dylib
(228.6.2.3) <3602D55B-3B9E-3B3A-A814-08C1244A8AE4>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontParser.dylib
0x7fff41b17000 - 0x7fff41b59fff libFontRegistry.dylib
(228.12.2.3) <2A56347B-2809-3407-A8B4-2AB88E484062>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libFontRegistry.dylib
0x7fff41bb3000 - 0x7fff41be5fff libTrueTypeScaler.dylib
(228.6.2.3) <7E4C5D9C-51AF-3EC1-8FA5-11CD4BEE477A>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ATS.framework/Versions/A/Resources/libTrueTypeScaler.dylib
0x7fff41c4a000 - 0x7fff41c4eff3 com.apple.ColorSyncLegacy
(4.13.0 - 1) <B53D557C-071F-3ED9-826A-847DEB465F62>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSyncLegacy.framework/Versions/A/ColorSyncLegacy
0x7fff41ce9000 - 0x7fff41d3bff7 com.apple.HIServices (1.22 -
628) <26A8B7C0-41CC-3DB4-99D7-BD922866DC77>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/HIServices
0x7fff41d3c000 - 0x7fff41d4bfff com.apple.LangAnalysis (1.7.0
- 1.7.0) <F5617A2A-FEA6-3832-B5BA-C2111B98786F>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/LangAnalysis.framework/Versions/A/LangAnalysis
0x7fff41d4c000 - 0x7fff41d95ff7
com.apple.print.framework.PrintCore (14.2 - 503.8)
<57C2FE32-0E74-3079-B626-C2D52F2D2717>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/PrintCore
0x7fff41d96000 - 0x7fff41dcfff7 com.apple.QD (3.12 - 407.2)
<28C7D39F-59C9-3314-BECC-67045487229C>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/QD.framework/Versions/A/QD
0x7fff41dd0000 - 0x7fff41ddcfff
com.apple.speech.synthesis.framework (8.1.3 - 8.1.3)
<80FA7439-EC77-3CEC-B5D1-5EFE9E503E11>
/System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechSynthesis.framework/Versions/A/SpeechSynthesis
0x7fff41ddd000 - 0x7fff42054ff7
com.apple.audio.toolbox.AudioToolbox (1.14 - 1.14)
<EB71583C-58C9-3CF8-92F9-2D57B24BBD4F>
/System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/Versions/A/AudioToolbox
0x7fff42056000 - 0x7fff42056fff
com.apple.audio.units.AudioUnit (1.14 - 1.14)
<121176B6-7ABE-3AFB-A252-CCED694D98D4>
/System/Library/Frameworks/AudioUnit.framework/Versions/A/AudioUnit
0x7fff423ae000 - 0x7fff4274ffff com.apple.CFNetwork (978.0.7
- 978.0.7) <9FDEFE50-BE1B-386E-8B3C-AEF251069E52>
/System/Library/Frameworks/CFNetwork.framework/Versions/A/CFNetwork
0x7fff42764000 - 0x7fff42764fff com.apple.Carbon (158 - 158)
<AC9E8C1E-2566-3C2C-8B6B-B5B4C9A1B8B7>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Carbon
0x7fff42765000 - 0x7fff42768ffb com.apple.CommonPanels (1.2.6
- 98) <1CD6D56D-8EC7-3528-8CBC-FC69533519B5>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/CommonPanels.framework/Versions/A/CommonPanels
0x7fff42769000 - 0x7fff42a5fff7 com.apple.HIToolbox (2.1.1 -
918.5) <F7DA4F20-123B-30FB-9C27-5AB1746DEF63>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/HIToolbox.framework/Versions/A/HIToolbox
0x7fff42a60000 - 0x7fff42a63ff3 com.apple.help (1.3.8 - 66)
<A08517EB-8958-36C9-AEE0-1A8FEEACBE3F>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Help.framework/Versions/A/Help
0x7fff42a64000 - 0x7fff42a69ff7 com.apple.ImageCapture (9.0 -
1534.2) <DB063E87-ED8F-3E4E-A7E2-A6B45FA73EF7>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/ImageCapture.framework/Versions/A/ImageCapture
0x7fff42a6a000 - 0x7fff42affff3 com.apple.ink.framework (10.9
- 225) <7C7E9483-2E91-3DD3-B1E0-C238F42CA0DD>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Ink.framework/Versions/A/Ink
0x7fff42b00000 - 0x7fff42b18ff7 com.apple.openscripting (1.7
- 179.1) <9B8C1ECC-5864-3E21-9149-863E884EA25C>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/OpenScripting.framework/Versions/A/OpenScripting
0x7fff42b38000 - 0x7fff42b39ff7
com.apple.print.framework.Print (14.2 - 267.4)
<A7A9D2A0-D4E0-35EF-A0F7-50521F707C33>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/Print.framework/Versions/A/Print
0x7fff42b3a000 - 0x7fff42b3cff7 com.apple.securityhi (9.0 -
55006) <05717F77-7A7B-37E6-AB3E-03F063E9095B>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SecurityHI.framework/Versions/A/SecurityHI
0x7fff42b3d000 - 0x7fff42b43ff7
com.apple.speech.recognition.framework (6.0.3 - 6.0.3)
<3CC050FB-EBCB-3087-8EA5-F378C8F99217>
/System/Library/Frameworks/Carbon.framework/Versions/A/Frameworks/SpeechRecognition.framework/Versions/A/SpeechRecognition
0x7fff42c65000 - 0x7fff42c65fff com.apple.Cocoa (6.11 - 23)
<9378783B-65FE-3E78-A7D5-0D11EE9117AE>
/System/Library/Frameworks/Cocoa.framework/Versions/A/Cocoa
0x7fff42c73000 - 0x7fff42d3fff7 com.apple.ColorSync (4.13.0 -
3340.7) <74B373AB-42C7-330D-A577-1C43BFA6024F>
/System/Library/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/ColorSync
0x7fff42d40000 - 0x7fff42e28ff7 com.apple.contacts (1.0 -
2901) <A6734AF0-D8E6-32C7-B283-DF1E7627F0D3>
/System/Library/Frameworks/Contacts.framework/Versions/A/Contacts
0x7fff42ecb000 - 0x7fff42f51fff com.apple.audio.CoreAudio
(4.3.0 - 4.3.0) <1E8E64E6-0E58-375A-97F7-07CB4EE181AC>
/System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/CoreAudio
0x7fff42fb5000 - 0x7fff42fdfffb com.apple.CoreBluetooth (1.0
- 1) <F08FE8C0-DD18-37E0-B707-3EF704A73FD6>
/System/Library/Frameworks/CoreBluetooth.framework/Versions/A/CoreBluetooth
0x7fff42fe0000 - 0x7fff43364fe3 com.apple.CoreData (120 -
866.5) <37F35F2E-FE57-3E3F-A1E5-AD274A8C1FDE>
/System/Library/Frameworks/CoreData.framework/Versions/A/CoreData
0x7fff43365000 - 0x7fff4344cff7 com.apple.CoreDisplay (101.3
- 109.19) <B00A19C2-4A6A-388C-8AD6-33A42D10D7F0>
/System/Library/Frameworks/CoreDisplay.framework/Versions/A/CoreDisplay
0x7fff4344d000 - 0x7fff43891fff com.apple.CoreFoundation (6.9
- 1575.12) <64C38BF2-1869-33C8-B1B6-DCA9C824C0E4>
/System/Library/Frameworks/CoreFoundation.framework/Versions/A/CoreFoundation
0x7fff43893000 - 0x7fff43f22fe7 com.apple.CoreGraphics (2.0 -
1260.2) <23436C9A-7D62-3E9F-867A-798C93B52080>
/System/Library/Frameworks/CoreGraphics.framework/Versions/A/CoreGraphics
0x7fff43f24000 - 0x7fff44244fff com.apple.CoreImage (14.4.0 -
750.0.140) <96FA4D1B-AC88-305C-8F4D-D7D44657B733>
/System/Library/Frameworks/CoreImage.framework/Versions/A/CoreImage
0x7fff442be000 - 0x7fff44314ff7 com.apple.audio.midi.CoreMIDI
(1.10 - 88) <B5531AC1-FEDF-331C-AE38-883809BEF972>
/System/Library/Frameworks/CoreMIDI.framework/Versions/A/CoreMIDI
0x7fff44317000 - 0x7fff44540fff com.apple.CoreML (1.0 - 1)
<9EC1FED2-BA47-307B-A326-43C4D05166E7>
/System/Library/Frameworks/CoreML.framework/Versions/A/CoreML
0x7fff44541000 - 0x7fff44645ff7 com.apple.CoreMedia (1.0 -
2288.40) <9BB054FB-68F1-3F03-A8B3-3E55471A6F9B>
/System/Library/Frameworks/CoreMedia.framework/Versions/A/CoreMedia
0x7fff44646000 - 0x7fff446a1fff com.apple.CoreMediaIO (900.0
- 5050.1) <D4105C95-50F3-35F4-A132-B9A2FA653704>
/System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Versions/A/CoreMediaIO
0x7fff446a2000 - 0x7fff446a2fff com.apple.CoreServices (945 -
945) <E937BA69-19D5-3A30-B31E-8A6B94E9D9A0>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/CoreServices
0x7fff446a3000 - 0x7fff4471fff7 com.apple.AE (773 - 773)
<55AE7C9E-27C3-30E9-A047-3B92A6FD53B4>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/AE.framework/Versions/A/AE
0x7fff44720000 - 0x7fff449f7fff
com.apple.CoreServices.CarbonCore (1178.32 - 1178.32)
<52F5484E-94B1-37B7-B1AC-E210DF5721AE>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/CarbonCore.framework/Versions/A/CarbonCore
0x7fff449f8000 - 0x7fff44a40ff7 com.apple.DictionaryServices
(1.2 - 284.16.4) <C3D15FD1-759B-3815-8128-42D8220BC459>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/DictionaryServices.framework/Versions/A/DictionaryServices
0x7fff44a41000 - 0x7fff44a49ffb
com.apple.CoreServices.FSEvents (1239.200.12 - 1239.200.12)
<8406D379-8D33-3611-861B-7ABD26DB50D2>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/FSEvents
0x7fff44a4a000 - 0x7fff44bfcfff com.apple.LaunchServices (945
- 945) <05FA145B-75AA-3AE6-BB82-F156B29F4FF1>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/LaunchServices.framework/Versions/A/LaunchServices
0x7fff44bfd000 - 0x7fff44c9bff7 com.apple.Metadata (10.7.0 -
1191.57) <BFFAED00-2560-318A-BB8F-4E7E5123EC61>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Metadata
0x7fff44c9c000 - 0x7fff44ce6ff7
com.apple.CoreServices.OSServices (945 - 945)
<119C5548-59C3-3F94-B23F-8AF02CA10EAA>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/OSServices.framework/Versions/A/OSServices
0x7fff44ce7000 - 0x7fff44d4eff7 com.apple.SearchKit (1.4.0 -
1.4.0) <DA08AA6F-A6F1-36C0-87F4-E26294E51A3A>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SearchKit.framework/Versions/A/SearchKit
0x7fff44d4f000 - 0x7fff44d70ff3
com.apple.coreservices.SharedFileList (71.28 - 71.28)
<487A8464-729E-305A-B5D1-E3FE8EB9CFC5>
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/SharedFileList.framework/Versions/A/SharedFileList
0x7fff4507b000 - 0x7fff451ddff3 com.apple.CoreText (352.0 -
584.26.3.2) <A99FD623-7F6E-3C77-8241-E98F664EC039>
/System/Library/Frameworks/CoreText.framework/Versions/A/CoreText
0x7fff451de000 - 0x7fff4521dfff com.apple.CoreVideo (1.8 -
0.0) <1AD23C58-E68E-329B-A1FA-6BF7DD577687>
/System/Library/Frameworks/CoreVideo.framework/Versions/A/CoreVideo
0x7fff4521e000 - 0x7fff452adfff com.apple.framework.CoreWLAN
(13.0 - 1375.2) <F2EA31D8-53BF-32E8-B537-64B4F2BF4B6E>
/System/Library/Frameworks/CoreWLAN.framework/Versions/A/CoreWLAN
0x7fff45424000 - 0x7fff4542fffb
com.apple.DirectoryService.Framework (10.14 - 207.200.4)
<49B086F4-AFA2-3ABB-8D2E-CE253044C1C0>
/System/Library/Frameworks/DirectoryService.framework/Versions/A/DirectoryService
0x7fff45430000 - 0x7fff454defff com.apple.DiscRecording
(9.0.3 - 9030.4.5) <D7A28B57-C025-3D44-BB17-82243B7B91BC>
/System/Library/Frameworks/DiscRecording.framework/Versions/A/DiscRecording
0x7fff45504000 - 0x7fff45509ffb com.apple.DiskArbitration
(2.7 - 2.7) <F481F2C0-884E-3265-8111-ABBEC93F0920>
/System/Library/Frameworks/DiskArbitration.framework/Versions/A/DiskArbitration
0x7fff456cc000 - 0x7fff456ceff3 com.apple.ForceFeedback
(1.0.6 - 1.0.6) <205B0C3E-4E8D-3347-A993-469F06ABBFF9>
/System/Library/Frameworks/ForceFeedback.framework/Versions/A/ForceFeedback
0x7fff456cf000 - 0x7fff45a7cfff com.apple.Foundation (6.9 -
1575.12) <AD258ED7-64AE-367C-AE5F-48D45089D9F2>
/System/Library/Frameworks/Foundation.framework/Versions/C/Foundation
0x7fff45aeb000 - 0x7fff45b1affb com.apple.GSS (4.0 - 2.0)
<E41430E5-713B-3E53-BF7E-A3991A881B62>
/System/Library/Frameworks/GSS.framework/Versions/A/GSS
0x7fff45b1b000 - 0x7fff45b34ff3 com.apple.GameController (1.0
- 1) <9339D37B-54EA-31C5-A4A5-2135288BA992>
/System/Library/Frameworks/GameController.framework/Versions/A/GameController
0x7fff45c1a000 - 0x7fff45d24fff com.apple.Bluetooth (6.0.12 -
6.0.12f1) <58A607F0-A818-3535-A7BD-858D5BB0A807>
/System/Library/Frameworks/IOBluetooth.framework/Versions/A/IOBluetooth
0x7fff45d86000 - 0x7fff45e15fff com.apple.framework.IOKit
(2.0.2 - 1483.260.4) <CCA92450-8808-37EC-B68E-2C2846B086CE>
/System/Library/Frameworks/IOKit.framework/Versions/A/IOKit
0x7fff45e17000 - 0x7fff45e26ffb com.apple.IOSurface (255.5.4
- 255.5.4) <83F58E47-0D06-3E78-9D19-D38D3205464B>
/System/Library/Frameworks/IOSurface.framework/Versions/A/IOSurface
0x7fff45e27000 - 0x7fff45e79ff3 com.apple.ImageCaptureCore
(1.0 - 1534.2) <27942C51-8108-3ED9-B37E-7C365A31EC2D>
/System/Library/Frameworks/ImageCaptureCore.framework/Versions/A/ImageCaptureCore
0x7fff45e7a000 - 0x7fff46005fef com.apple.ImageIO.framework
(3.3.0 - 1850.2) <E1CC52A4-1074-3997-849B-42EF20EE1ADC>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/ImageIO
0x7fff46006000 - 0x7fff4600affb libGIF.dylib (1850.2)
<FB52622F-2A7D-36D0-B821-35DB2BAF9EE8>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libGIF.dylib
0x7fff4600b000 - 0x7fff460e7fef libJP2.dylib (1850.2)
<7FAC16D8-1144-30A1-BABC-008423C7A851>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJP2.dylib
0x7fff460e8000 - 0x7fff4610dfeb libJPEG.dylib (1850.2)
<78401F6E-345B-3179-A82A-01F813F15D95>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libJPEG.dylib
0x7fff463d0000 - 0x7fff463f6feb libPng.dylib (1850.2)
<FF3ABAE1-43F0-3A76-A284-398397693D46>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libPng.dylib
0x7fff463f7000 - 0x7fff463f9ffb libRadiance.dylib (1850.2)
<92529333-0935-341B-B271-69C235FEF6B5>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libRadiance.dylib
0x7fff463fa000 - 0x7fff46447fe7 libTIFF.dylib (1850.2)
<FFC74F3B-16F9-38FE-9D3F-D8DC6DEDB9E9>
/System/Library/Frameworks/ImageIO.framework/Versions/A/Resources/libTIFF.dylib
0x7fff46742000 - 0x7fff475a6ff3 com.apple.JavaScriptCore
(14607 - 14607.2.6.1.1) <63604178-EF3B-3CD3-AD4B-F4189963C51D>
/System/Library/Frameworks/JavaScriptCore.framework/Versions/A/JavaScriptCore
0x7fff475be000 - 0x7fff475d7fff com.apple.Kerberos (3.0 - 1)
<DB1E0679-37E1-3B93-9789-32F63D660C3B>
/System/Library/Frameworks/Kerberos.framework/Versions/A/Kerberos
0x7fff475d8000 - 0x7fff4760dff3 com.apple.LDAPFramework
(2.4.28 - 194.5) <95DAD9EE-9B6F-3FF5-A5EF-F6672AD3CC55>
/System/Library/Frameworks/LDAP.framework/Versions/A/LDAP
0x7fff4765a000 - 0x7fff47678fff
com.apple.CoreAuthentication.SharedUtils (1.0 - 425.250.11)
<00BF6873-2191-3390-816F-11DF54F45A46>
/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Support/SharedUtils.framework/Versions/A/SharedUtils
0x7fff47679000 - 0x7fff4768dfff com.apple.LocalAuthentication
(1.0 - 425.250.11) <80CEEB4D-3FAF-3BDB-B25C-A684888D9672>
/System/Library/Frameworks/LocalAuthentication.framework/Versions/A/LocalAuthentication
0x7fff47891000 - 0x7fff4789bfff com.apple.MediaAccessibility
(1.0 - 114.4) <76C449C5-DB45-3D7F-BFAD-3DACEF15DA21>
/System/Library/Frameworks/MediaAccessibility.framework/Versions/A/MediaAccessibility
0x7fff4794b000 - 0x7fff47ff1ff7 com.apple.MediaToolbox (1.0 -
2288.40) <0629E756-3D2A-36A4-B25F-9C050FC859B5>
/System/Library/Frameworks/MediaToolbox.framework/Versions/A/MediaToolbox
0x7fff47ff3000 - 0x7fff4809bff7 com.apple.Metal (161.9.16 -
161.9.16) <A93AA7FC-B72A-3CBF-9932-81DDDFA1DFCD>
/System/Library/Frameworks/Metal.framework/Versions/A/Metal
0x7fff4809d000 - 0x7fff480b6ff3 com.apple.MetalKit (1.0 -
113) <51CDE966-54A7-3556-971B-1173E9986BB8>
/System/Library/Frameworks/MetalKit.framework/Versions/A/MetalKit
0x7fff480b7000 - 0x7fff480d6ff7
com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSCore (1.0 - 1)
<EE85B6D5-5C12-3CE8-8C33-54A203EDC76E>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSCore.framework/Versions/A/MPSCore
0x7fff480d7000 - 0x7fff48153fe7
com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSImage (1.0 - 1)
<5A78F2DC-9D2B-37BA-B21F-ECFFCC6F7720>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSImage.framework/Versions/A/MPSImage
0x7fff48154000 - 0x7fff4817bfff
com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSMatrix (1.0 - 1)
<096DB3E6-7DDF-3B47-857A-46A203642ACF>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSMatrix.framework/Versions/A/MPSMatrix
0x7fff4817c000 - 0x7fff482a7ff7
com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSNeuralNetwork (1.0 - 1)
<D2128338-F1E8-3BEE-A729-AC13A524DD78>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSNeuralNetwork.framework/Versions/A/MPSNeuralNetwork
0x7fff482a8000 - 0x7fff482c2fff
com.apple.MetalPerformanceShaders.MPSRayIntersector (1.0 - 1)
<ADA5A93C-F79E-3931-840D-48C6B6B305EA>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Frameworks/MPSRayIntersector.framework/Versions/A/MPSRayIntersector
0x7fff482c3000 - 0x7fff482c4ff7
com.apple.MetalPerformanceShaders.MetalPerformanceShaders (1.0 - 1)
<515A92B3-A23B-3AC2-8D1B-85B248595B76>
/System/Library/Frameworks/MetalPerformanceShaders.framework/Versions/A/MetalPerformanceShaders
0x7fff490bb000 - 0x7fff490c7ff7 com.apple.NetFS (6.0 - 4.0)
<E917806F-0607-3292-B2D6-A15404D61B99>
/System/Library/Frameworks/NetFS.framework/Versions/A/NetFS
0x7fff4bb65000 - 0x7fff4bbbcff7 com.apple.opencl (2.15.3 -
2.15.3) <AA9CE8F7-DB7C-35A5-A019-2207D1BBFF38>
/System/Library/Frameworks/OpenCL.framework/Versions/A/OpenCL
0x7fff4bbbd000 - 0x7fff4bbd8ff7 com.apple.CFOpenDirectory
(10.14 - 207.200.4) <F03D84EB-49B2-3A00-9127-B9A269824026>
/System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/Frameworks/CFOpenDirectory.framework/Versions/A/CFOpenDirectory
0x7fff4bbd9000 - 0x7fff4bbe4ffb com.apple.OpenDirectory
(10.14 - 207.200.4) <A8020CEE-5B78-3581-A735-EA2833683F31>
/System/Library/Frameworks/OpenDirectory.framework/Versions/A/OpenDirectory
0x7fff4c534000 - 0x7fff4c536fff libCVMSPluginSupport.dylib
(17.7.2) <247121BB-626C-318E-B24E-3D436E752DF7>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCVMSPluginSupport.dylib
0x7fff4c537000 - 0x7fff4c53cff3 libCoreFSCache.dylib (166.2)
<222C2A4F-7E32-30F6-8459-2FAB98073A3D>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreFSCache.dylib
0x7fff4c53d000 - 0x7fff4c541fff libCoreVMClient.dylib (166.2)
<6789ECD4-91DD-32EF-A1FD-F27D2344CD8B>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libCoreVMClient.dylib
0x7fff4c542000 - 0x7fff4c54aff7 libGFXShared.dylib (17.7.2)
<B75A6E93-E5BE-32A8-8D46-00D8E909DFD3>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGFXShared.dylib
0x7fff4c54b000 - 0x7fff4c556fff libGL.dylib (17.7.2)
<E88FF023-7E15-3E95-88FD-6C415550F769>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGL.dylib
0x7fff4c557000 - 0x7fff4c591fe7 libGLImage.dylib (17.7.2)
<B4C140F3-AF8C-30C8-A03E-B16A20BB05A7>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLImage.dylib
0x7fff4c705000 - 0x7fff4c743fff libGLU.dylib (17.7.2)
<EA69FA36-3F20-337C-A6B3-EC49DC2F12F5>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/libGLU.dylib
0x7fff4d0e0000 - 0x7fff4d0efffb com.apple.opengl (17.7.2 -
17.7.2) <8EFFA6F9-ABE8-3131-9D3F-37E9796DDF34>
/System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/OpenGL
0x7fff4d46c000 - 0x7fff4d5b5ff7 com.apple.QTKit (7.7.3 -
3040) <62DEEB24-E90A-3919-8B13-6A8840C6E800>
/System/Library/Frameworks/QTKit.framework/Versions/A/QTKit
0x7fff4d5b6000 - 0x7fff4d80afff com.apple.imageKit (3.0 -
1067) <4F398AF4-828E-3FC2-9E3D-4EE3F36F7619>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/ImageKit.framework/Versions/A/ImageKit
0x7fff4d80b000 - 0x7fff4d8f7fff com.apple.PDFKit (1.0 -
745.3) <96FCB240-CB6C-395E-8BBC-F0A5C223F557>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/PDFKit.framework/Versions/A/PDFKit
0x7fff4d8f8000 - 0x7fff4ddc7ff7 com.apple.QuartzComposer (5.1
- 370) <9C59494E-8D09-359E-B457-AA893520984C>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzComposer.framework/Versions/A/QuartzComposer
0x7fff4ddc8000 - 0x7fff4ddeeff7 com.apple.quartzfilters
(1.10.0 - 83.1) <1CABB0FA-A6DB-3DD5-A598-F298F081E04E>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuartzFilters.framework/Versions/A/QuartzFilters
0x7fff4ddef000 - 0x7fff4def0ff7
com.apple.QuickLookUIFramework (5.0 - 775.6)
<11B2F7F1-818B-353C-BBC9-3BC0C0DCE637>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Frameworks/QuickLookUI.framework/Versions/A/QuickLookUI
0x7fff4def1000 - 0x7fff4def1fff com.apple.quartzframework
(1.5 - 23) <62B9AB40-3BE3-3A81-B132-3168898BD748>
/System/Library/Frameworks/Quartz.framework/Versions/A/Quartz
0x7fff4def2000 - 0x7fff4e148fff com.apple.QuartzCore (1.11 -
699.27.4.1) <BB3BBD58-84DF-3849-B4ED-5FF8DA4015B8>
/System/Library/Frameworks/QuartzCore.framework/Versions/A/QuartzCore
0x7fff4e149000 - 0x7fff4e1a0fff com.apple.QuickLookFramework
(5.0 - 775.6) <FB5BBD33-7AA6-34C0-9121-59C98F9B1A3D>
/System/Library/Frameworks/QuickLook.framework/Versions/A/QuickLook
0x7fff4e367000 - 0x7fff4e37eff7
com.apple.SafariServices.framework (14607 - 14607.2.6.1.1)
<EBBD0D29-808F-313A-AC14-A1AD5FB90DA4>
/System/Library/Frameworks/SafariServices.framework/Versions/A/SafariServices
0x7fff4e97d000 - 0x7fff4ec7cfff com.apple.security (7.0 -
58286.260.20) <59B4100E-5A31-3EF4-954A-2A69341995F3>
/System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Security
0x7fff4ec7d000 - 0x7fff4ed09fff com.apple.securityfoundation
(6.0 - 55185.260.1) <DB8EB672-5D3A-3082-A62E-4D75C81D94A4>
/System/Library/Frameworks/SecurityFoundation.framework/Versions/A/SecurityFoundation
0x7fff4ed0a000 - 0x7fff4ed3affb com.apple.securityinterface
(10.0 - 55109.200.8) <4F6896A5-4947-39A9-817A-3C23D97946AD>
/System/Library/Frameworks/SecurityInterface.framework/Versions/A/SecurityInterface
0x7fff4ed3b000 - 0x7fff4ed3ffff
com.apple.xpc.ServiceManagement (1.0 - 1)
<4AD0F8EE-884C-3FA7-85D9-27F201BC3C64>
/System/Library/Frameworks/ServiceManagement.framework/Versions/A/ServiceManagement
0x7fff4ef8d000 - 0x7fff4efa3ffb com.apple.StoreKit (1.0 - 1)
<5E26D23D-D85C-32EF-AE44-2B0437893274>
/System/Library/Frameworks/StoreKit.framework/Versions/A/StoreKit
0x7fff4f0d7000 - 0x7fff4f144fff com.apple.SystemConfiguration
(1.17 - 1.17) <1562078D-3251-31B2-B9C6-2667C567F883>
/System/Library/Frameworks/SystemConfiguration.framework/Versions/A/SystemConfiguration
0x7fff4f3a3000 - 0x7fff4f702ff7 com.apple.VideoToolbox (1.0 -
2288.40) <17BD9E7F-3B8E-3B62-BACE-AE04824F4B7B>
/System/Library/Frameworks/VideoToolbox.framework/Versions/A/VideoToolbox
0x7fff523c3000 - 0x7fff52468feb com.apple.APFS (1.0 - 1)
<C001DCC2-32BE-327A-AE03-281885BD93BF>
/System/Library/PrivateFrameworks/APFS.framework/Versions/A/APFS
0x7fff52d14000 - 0x7fff52e5eff7 com.apple.AddressBook.core
(1.0 - 1) <1996684C-449B-3246-93C2-66AB4B212706>
/System/Library/PrivateFrameworks/AddressBookCore.framework/Versions/A/AddressBookCore
0x7fff52e7a000 - 0x7fff52e7bff7 com.apple.AggregateDictionary
(1.0 - 1) <A6AF8AC4-1F25-37C4-9157-A02E9C200926>
/System/Library/PrivateFrameworks/AggregateDictionary.framework/Versions/A/AggregateDictionary
0x7fff53236000 - 0x7fff53379fff com.apple.AnnotationKit (1.0
- 232.3.30) <A35C5450-FBA1-3E76-9F27-4ED0179AE6A6>
/System/Library/PrivateFrameworks/AnnotationKit.framework/Versions/A/AnnotationKit
0x7fff53479000 - 0x7fff534a5ff7
com.apple.framework.Apple80211 (13.0 - 1380.2)
<3850E3A9-E00A-374E-87EA-AB01E503E769>
/System/Library/PrivateFrameworks/Apple80211.framework/Versions/A/Apple80211
0x7fff535cd000 - 0x7fff535dcfc7 com.apple.AppleFSCompression
(96.200.3 - 1.0) <3CF60CE8-976E-3CB8-959D-DD0948C1C2DE>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleFSCompression.framework/Versions/A/AppleFSCompression
0x7fff536d8000 - 0x7fff536e3fff com.apple.AppleIDAuthSupport
(1.0 - 1) <2E9D1398-DBE6-328B-ADDA-20FA5FAD7405>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleIDAuthSupport.framework/Versions/A/AppleIDAuthSupport
0x7fff53724000 - 0x7fff5376dff3 com.apple.AppleJPEG (1.0 - 1)
<4C1F426B-7D77-3980-9633-7DBD8C666B9A>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleJPEG.framework/Versions/A/AppleJPEG
0x7fff5376e000 - 0x7fff5377efff com.apple.AppleLDAP (10.14 -
46.200.2) <DA9C0E8E-86D6-3CE8-8A12-B9C2254920A8>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleLDAP.framework/Versions/A/AppleLDAP
0x7fff5399e000 - 0x7fff539bbfff com.apple.aps.framework (4.0
- 4.0) <83FB4BD1-0C45-3CEF-8640-567DA5A300A7>
/System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/Versions/A/ApplePushService
0x7fff539bc000 - 0x7fff539c0ff7 com.apple.AppleSRP (5.0 - 1)
<EDD16B2E-4F35-3E13-B389-CF77B3CAD4EB>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleSRP.framework/Versions/A/AppleSRP
0x7fff539c1000 - 0x7fff539e3fff com.apple.applesauce (1.0 -
???) <F49107C7-3C51-3024-8EF1-C57643BE4F3B>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleSauce.framework/Versions/A/AppleSauce
0x7fff53aa3000 - 0x7fff53aa6ff7 com.apple.AppleSystemInfo
(3.1.5 - 3.1.5) <F6FBF74B-0512-39DB-A1DA-69610D69186D>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleSystemInfo.framework/Versions/A/AppleSystemInfo
0x7fff53aa7000 - 0x7fff53af7ff7 com.apple.AppleVAFramework
(5.1.4 - 5.1.4) <63EBC1A7-25B5-3FF2-AA73-BB378B5FE8D4>
/System/Library/PrivateFrameworks/AppleVA.framework/Versions/A/AppleVA
0x7fff53b42000 - 0x7fff53b56ffb com.apple.AssertionServices
(1.0 - 1) <11FC4241-6069-3B3A-9BCE-9B68F3A4D2AB>
/System/Library/PrivateFrameworks/AssertionServices.framework/Versions/A/AssertionServices
0x7fff53f25000 - 0x7fff54011ff7 com.apple.AuthKit (1.0 - 1)
<34496FD5-4BAB-3DF3-BF7F-70F38C66848D>
/System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/AuthKit
0x7fff541d3000 - 0x7fff541dbfff
com.apple.coreservices.BackgroundTaskManagement (1.0 - 57.1)
<2A396FC0-7B79-3088-9A82-FB93C1181A57>
/System/Library/PrivateFrameworks/BackgroundTaskManagement.framework/Versions/A/BackgroundTaskManagement
0x7fff541dc000 - 0x7fff54271fff com.apple.backup.framework
(1.10.5 - ???) <BAFC1D7F-9D75-3C45-AAD4-569D13E445C5>
/System/Library/PrivateFrameworks/Backup.framework/Versions/A/Backup
0x7fff54272000 - 0x7fff542dfff3 com.apple.BaseBoard (360.28 -
360.28) <DBE27FB4-3FFD-3E9A-846C-F6E7D797286A>
/System/Library/PrivateFrameworks/BaseBoard.framework/Versions/A/BaseBoard
0x7fff542e8000 - 0x7fff542eeff3 com.apple.BezelServicesFW
(317.1 - 317.1) <FEF16A10-E460-31F9-803A-55F7030B17F7>
/System/Library/PrivateFrameworks/BezelServices.framework/Versions/A/BezelServices
0x7fff54365000 - 0x7fff543a1ff3 com.apple.bom (14.0 - 197.6)
<A99A6F9A-AFDE-3BC6-95CE-AA90B268B805>
/System/Library/PrivateFrameworks/Bom.framework/Versions/A/Bom
0x7fff54a50000 - 0x7fff54a7cffb com.apple.CalendarAgentLink
(8.0 - 250) <4702E078-86DF-373F-BF2F-AB6230E19010>
/System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgentLink.framework/Versions/A/CalendarAgentLink
0x7fff5513d000 - 0x7fff5518cff7 com.apple.ChunkingLibrary
(201 - 201) <DFE16C42-24E6-386F-AC50-0058F61980A2>
/System/Library/PrivateFrameworks/ChunkingLibrary.framework/Versions/A/ChunkingLibrary
0x7fff55f49000 - 0x7fff55f52ffb com.apple.CommonAuth (4.0 -
2.0) <81C987FD-69EB-344B-94D9-B9D93624D257>
/System/Library/PrivateFrameworks/CommonAuth.framework/Versions/A/CommonAuth
0x7fff55f66000 - 0x7fff55f7bffb com.apple.commonutilities
(8.0 - 900) <080E168B-21B7-3CCA-AB84-BB9911D18DAC>
/System/Library/PrivateFrameworks/CommonUtilities.framework/Versions/A/CommonUtilities
0x7fff56223000 - 0x7fff56285ff3
com.apple.AddressBook.ContactsFoundation (8.0 - ???)
<71D864D2-D3A6-37AD-9920-F2A2FC52CF70>
/System/Library/PrivateFrameworks/ContactsFoundation.framework/Versions/A/ContactsFoundation
0x7fff56286000 - 0x7fff562a9ff3
com.apple.contacts.ContactsPersistence (1.0 - ???)
<4082E8CF-5C89-3DE1-97BF-6434F3E03C16>
/System/Library/PrivateFrameworks/ContactsPersistence.framework/Versions/A/ContactsPersistence
0x7fff563eb000 - 0x7fff567cefef com.apple.CoreAUC (274.0.0 -
274.0.0) <C71F1581-E73B-3DA0-958B-E912C3FB3F23>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAUC.framework/Versions/A/CoreAUC
0x7fff567cf000 - 0x7fff567fdff7 com.apple.CoreAVCHD (6.0.0 -
6000.4.1) <A04A99B8-DAC5-36FC-BAC7-7431600C1F89>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreAVCHD.framework/Versions/A/CoreAVCHD
0x7fff56893000 - 0x7fff568f0ff7 com.apple.corebrightness (1.0
- 1) <998DECDF-0DFF-38FA-B5A5-6174B6615E00>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreBrightness.framework/Versions/A/CoreBrightness
0x7fff56a27000 - 0x7fff56a30fff
com.apple.frameworks.CoreDaemon (1.3 - 1.3)
<89BDACE6-32AA-3933-BD8C-A44650488873>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreDaemon.framework/Versions/B/CoreDaemon
0x7fff56c2a000 - 0x7fff56c3bff7 com.apple.CoreEmoji (1.0 -
69.19.9) <228457B3-E191-356E-9A5B-3C0438D05FBA>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreEmoji.framework/Versions/A/CoreEmoji
0x7fff56de3000 - 0x7fff56ed2fff com.apple.CoreHandwriting
(161 - 1.2) <7CBB18C3-FE95-3352-9D67-B441E89AD10F>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreHandwriting.framework/Versions/A/CoreHandwriting
0x7fff570a4000 - 0x7fff570baffb com.apple.CoreMediaAuthoring
(2.2 - 959) <822B4E1A-6177-3E0A-867E-0B477A54EC17>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreMediaAuthoring.framework/Versions/A/CoreMediaAuthoring
0x7fff571e4000 - 0x7fff5724aff7 com.apple.CoreNLP (1.0 -
130.15.22) <27877820-17D0-3B02-8557-4014E876CCC7>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreNLP.framework/Versions/A/CoreNLP
0x7fff573b6000 - 0x7fff57442fff com.apple.CorePDF (4.0 - 414)
<E4ECDD15-34C0-30C2-AFA9-27C8EDAC3DB0>
/System/Library/PrivateFrameworks/CorePDF.framework/Versions/A/CorePDF
0x7fff574f7000 - 0x7fff574ffff7 com.apple.CorePhoneNumbers
(1.0 - 1) <7A826DA2-4725-39D8-AF27-6F034DC53C4E>
/System/Library/PrivateFrameworks/CorePhoneNumbers.framework/Versions/A/CorePhoneNumbers
0x7fff5767b000 - 0x7fff576acff3
com.apple.CoreServicesInternal (358 - 358)
<DD6EF60D-048F-3186-83DA-EB191EDF48AE>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreServicesInternal.framework/Versions/A/CoreServicesInternal
0x7fff57a73000 - 0x7fff57af7fff com.apple.CoreSymbolication
(10.2 - 64490.25.1) <28B2FF2D-3FDE-3A20-B343-341E5BD4E22F>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/Versions/A/CoreSymbolication
0x7fff57b87000 - 0x7fff57cb2ff7 com.apple.coreui (2.1 -
499.10) <105F61F3-D0AE-332B-A485-8615187BB409>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreUI.framework/Versions/A/CoreUI
0x7fff57cb3000 - 0x7fff57e51fff com.apple.CoreUtils (5.8 -
580.19) <CF9C5677-4946-3328-8CE3-C70F2E8599D8>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreUtils.framework/Versions/A/CoreUtils
0x7fff57ea5000 - 0x7fff57f08ff7 com.apple.framework.CoreWiFi
(13.0 - 1375.2) <77E078A7-A34F-333B-B50F-8829537D6E9D>
/System/Library/PrivateFrameworks/CoreWiFi.framework/Versions/A/CoreWiFi
0x7fff57f09000 - 0x7fff57f1aff7
com.apple.CrashReporterSupport (10.13 - 938.25)
<C7665EC7-9389-3717-B152-A59D7872C63C>
/System/Library/PrivateFrameworks/CrashReporterSupport.framework/Versions/A/CrashReporterSupport
0x7fff57faa000 - 0x7fff57fb9fff
com.apple.framework.DFRFoundation (1.0 - 211.1)
<E3F02F2A-2059-39CC-85DA-969676EB88EB>
/System/Library/PrivateFrameworks/DFRFoundation.framework/Versions/A/DFRFoundation
0x7fff57fba000 - 0x7fff57fbefff com.apple.DSExternalDisplay
(3.1 - 380) <645C719D-05D4-3CD7-84D7-4C5218859E0C>
/System/Library/PrivateFrameworks/DSExternalDisplay.framework/Versions/A/DSExternalDisplay
0x7fff5803f000 - 0x7fff580b4ff3 com.apple.datadetectorscore
(7.0 - 590.24) <72F0CBF1-D3E9-36C5-B877-F42E1EC59A0E>
/System/Library/PrivateFrameworks/DataDetectorsCore.framework/Versions/A/DataDetectorsCore
0x7fff58100000 - 0x7fff5813dff7 com.apple.DebugSymbols (190 -
190) <6F4FAACA-E06B-38AD-A0C2-14EA5408A231>
/System/Library/PrivateFrameworks/DebugSymbols.framework/Versions/A/DebugSymbols
0x7fff5813e000 - 0x7fff58279ff7 com.apple.desktopservices
(1.13.5 - ???) <4AF2E011-2CB0-3588-83CB-882ADDA78CAD>
/System/Library/PrivateFrameworks/DesktopServicesPriv.framework/Versions/A/DesktopServicesPriv
0x7fff58485000 - 0x7fff5854bfff com.apple.DiskManagement
(12.1 - 1555) <15C076CB-FE60-30F1-93DC-A9F6A0048899>
/System/Library/PrivateFrameworks/DiskManagement.framework/Versions/A/DiskManagement
0x7fff5854c000 - 0x7fff58550ffb com.apple.DisplayServicesFW
(3.1 - 380) <92947649-CB60-394E-8445-C92564F96466>
/System/Library/PrivateFrameworks/DisplayServices.framework/Versions/A/DisplayServices
0x7fff585f7000 - 0x7fff585faff3 com.apple.EFILogin (2.0 - 2)
<8023157A-05A3-3FB0-967A-BC30710E8350>
/System/Library/PrivateFrameworks/EFILogin.framework/Versions/A/EFILogin
0x7fff58d30000 - 0x7fff59012ff7
com.apple.vision.EspressoFramework (1.0 - 120)
<0E116245-4F64-3A42-AEE2-484F445D3916>
/System/Library/PrivateFrameworks/Espresso.framework/Versions/A/Espresso
0x7fff591b6000 - 0x7fff595d1fff com.apple.vision.FaceCore
(3.3.4 - 3.3.4) <A576E2DA-BF6F-3B18-8FEB-324E5C5FA9BD>
/System/Library/PrivateFrameworks/FaceCore.framework/Versions/A/FaceCore
0x7fff5e526000 - 0x7fff5e52bfff com.apple.GPUWrangler
(3.40.16 - 3.40.16) <B9D4F2DD-5D11-32FF-B5BE-29E137458728>
/System/Library/PrivateFrameworks/GPUWrangler.framework/Versions/A/GPUWrangler
0x7fff5e8b8000 - 0x7fff5e8dcff3 com.apple.GenerationalStorage
(2.0 - 285.101) <84C2E52C-F2C6-3FF8-87E5-3C88A40D3881>
/System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/GenerationalStorage
0x7fff5f336000 - 0x7fff5f345fff com.apple.GraphVisualizer
(1.0 - 5) <48D020B7-5938-3FAE-B468-E291AEE2C06F>
/System/Library/PrivateFrameworks/GraphVisualizer.framework/Versions/A/GraphVisualizer
0x7fff5f495000 - 0x7fff5f509ffb com.apple.Heimdal (4.0 - 2.0)
<5E8F6B79-960D-3030-B889-D29A4015D205>
/System/Library/PrivateFrameworks/Heimdal.framework/Versions/A/Heimdal
0x7fff607f8000 - 0x7fff607ffffb com.apple.IOAccelerator
(404.9 - 404.9) <F9C604B3-3DF7-3EE7-8A44-7877FAF2E6A4>
/System/Library/PrivateFrameworks/IOAccelerator.framework/Versions/A/IOAccelerator
0x7fff60803000 - 0x7fff6081bfff com.apple.IOPresentment (1.0
- 42.6) <55CB91EF-90F1-3D0A-A59E-2F75CD2EB4AE>
/System/Library/PrivateFrameworks/IOPresentment.framework/Versions/A/IOPresentment
0x7fff60bc3000 - 0x7fff60bf0ff7 com.apple.IconServices (379 -
379) <7BAD562D-4FA3-3E11-863C-1EEBE2406D2C>
/System/Library/PrivateFrameworks/IconServices.framework/Versions/A/IconServices
0x7fff60d1a000 - 0x7fff60d1effb
com.apple.InternationalSupport (1.0 - 10.15.6)
<6226A905-D055-321D-B665-5B0CC4798A74>
/System/Library/PrivateFrameworks/InternationalSupport.framework/Versions/A/InternationalSupport
0x7fff60d88000 - 0x7fff60d95ffb com.apple.IntlPreferences
(2.0 - 227.18) <41C499DF-E698-3E33-822D-28CA472B619E>
/System/Library/PrivateFrameworks/IntlPreferences.framework/Versions/A/IntlPreferences
0x7fff60e84000 - 0x7fff60e96ff3
com.apple.security.KeychainCircle.KeychainCircle (1.0 - 1)
<5AAC527E-D197-39B2-A6C9-E0D0FB9CA9B9>
/System/Library/PrivateFrameworks/KeychainCircle.framework/Versions/A/KeychainCircle
0x7fff60eb1000 - 0x7fff60f8cff7 com.apple.LanguageModeling
(1.0 - 159.15.15) <3DE3CE61-542B-37B7-883E-4B9717CAC65F>
/System/Library/PrivateFrameworks/LanguageModeling.framework/Versions/A/LanguageModeling
0x7fff60f8d000 - 0x7fff60fc9ff7 com.apple.Lexicon-framework
(1.0 - 33.15.10) <4B5E843E-2809-3E70-9560-9254E2656419>
/System/Library/PrivateFrameworks/Lexicon.framework/Versions/A/Lexicon
0x7fff60fd0000 - 0x7fff60fd5fff com.apple.LinguisticData (1.0
- 238.25) <61910887-D5CE-3567-9A5F-6DFEC942EC1F>
/System/Library/PrivateFrameworks/LinguisticData.framework/Versions/A/LinguisticData
0x7fff617f3000 - 0x7fff617f6fff com.apple.Mangrove (1.0 - 25)
<537A5B2E-4C30-3CFD-8BDC-79F9A04AC327>
/System/Library/PrivateFrameworks/Mangrove.framework/Versions/A/Mangrove
0x7fff6187d000 - 0x7fff618a3ff3 com.apple.MarkupUI (1.0 -
232.3.30) <C6A452D8-CA97-3044-A025-8ED4B7264FE2>
/System/Library/PrivateFrameworks/MarkupUI.framework/Versions/A/MarkupUI
0x7fff6190b000 - 0x7fff6193eff7 com.apple.MediaKit (16 - 906)
<A5938E64-A0D0-395F-B8D7-D9B179415E2E>
/System/Library/PrivateFrameworks/MediaKit.framework/Versions/A/MediaKit
0x7fff61cca000 - 0x7fff61cf2ff7
com.apple.spotlight.metadata.utilities (1.0 - 1191.57)
<38BB1FB7-3336-384C-B71F-4D0D402EB606>
/System/Library/PrivateFrameworks/MetadataUtilities.framework/Versions/A/MetadataUtilities
0x7fff61cf3000 - 0x7fff61d80ff7 com.apple.gpusw.MetalTools
(1.0 - 1) <DBC4718E-F588-382D-A415-405D0028804D>
/System/Library/PrivateFrameworks/MetalTools.framework/Versions/A/MetalTools
0x7fff61f2d000 - 0x7fff61f48ffb com.apple.MobileKeyBag (2.0 -
1.0) <4678FECE-538B-381C-80F2-27AA4805F160>
/System/Library/PrivateFrameworks/MobileKeyBag.framework/Versions/A/MobileKeyBag
0x7fff61f5b000 - 0x7fff61fd0fff com.apple.Montreal (1.0 -
42.15.9) <17BFD046-4362-3A76-A496-648D00FF3743>
/System/Library/PrivateFrameworks/Montreal.framework/Versions/A/Montreal
0x7fff61fd1000 - 0x7fff61ffbffb
com.apple.MultitouchSupport.framework (2450.1 - 2450.1)
<3BF81F33-89A8-3A2D-84B3-B343020B6D98>
/System/Library/PrivateFrameworks/MultitouchSupport.framework/Versions/A/MultitouchSupport
0x7fff62237000 - 0x7fff62241fff com.apple.NetAuth (6.2 - 6.2)
<0D01BBE5-0269-310D-B148-D19DAE143DEB>
/System/Library/PrivateFrameworks/NetAuth.framework/Versions/A/NetAuth
0x7fff62aa2000 - 0x7fff62af3ff3 com.apple.OTSVG (1.0 - ???)
<3976F8CC-1CFB-3E09-9009-FE985550565B>
/System/Library/PrivateFrameworks/OTSVG.framework/Versions/A/OTSVG
0x7fff63b84000 - 0x7fff63c77fff com.apple.PencilKit (1.0 - 1)
<79225726-6980-3680-AC0B-D8C5C5DB2224>
/System/Library/PrivateFrameworks/PencilKit.framework/Versions/A/PencilKit
0x7fff63c78000 - 0x7fff63c87ff7 com.apple.PerformanceAnalysis
(1.218.2 - 218.2) <65F3DB3E-6D4E-33A0-B510-EF768D323DAB>
/System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/PerformanceAnalysis
0x7fff63eae000 - 0x7fff63eaefff com.apple.PhoneNumbers (1.0 -
1) <85818A1B-19D2-3EAE-8CE6-F7E888E07DEC>
/System/Library/PrivateFrameworks/PhoneNumbers.framework/Versions/A/PhoneNumbers
0x7fff65ac2000 - 0x7fff65b16ffb
com.apple.ProtectedCloudStorage (1.0 - 1)
<4664F8D2-3DE3-3AF8-8F1B-47A22D27A63A>
/System/Library/PrivateFrameworks/ProtectedCloudStorage.framework/Versions/A/ProtectedCloudStorage
0x7fff65b17000 - 0x7fff65b35ff7 com.apple.ProtocolBuffer (1 -
263.2) <907D6C95-D050-31DE-99CA-16A5135BC6F9>
/System/Library/PrivateFrameworks/ProtocolBuffer.framework/Versions/A/ProtocolBuffer
0x7fff65cb3000 - 0x7fff65cb6ff3
com.apple.QuickLookNonBaseSystem (1.0 - 1)
<EDDFEBCC-E628-3DE8-8619-0265AAD2303A>
/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookNonBaseSystem.framework/Versions/A/QuickLookNonBaseSystem
0x7fff65cb7000 - 0x7fff65cccff3
com.apple.QuickLookThumbnailing (1.0 - 1)
<B5E746AE-1DCB-3299-8626-10CCCBC2D5EE>
/System/Library/PrivateFrameworks/QuickLookThumbnailing.framework/Versions/A/QuickLookThumbnailing
0x7fff65ccd000 - 0x7fff65d1dfff com.apple.ROCKit (27.6 -
27.6) <756C2253-E8B1-3C48-9945-DE8D6AD24DE2>
/System/Library/PrivateFrameworks/ROCKit.framework/Versions/A/ROCKit
0x7fff65e4e000 - 0x7fff65e59fff
com.apple.xpc.RemoteServiceDiscovery (1.0 - 1336.261.2)
<4DCA0403-5482-3602-AD23-6B8E4C72C231>
/System/Library/PrivateFrameworks/RemoteServiceDiscovery.framework/Versions/A/RemoteServiceDiscovery
0x7fff65e6c000 - 0x7fff65e8efff com.apple.RemoteViewServices
(2.0 - 128) <8FB0E4EB-DCBB-32E6-94C6-AA9BA9EE4CAC>
/System/Library/PrivateFrameworks/RemoteViewServices.framework/Versions/A/RemoteViewServices
0x7fff65e8f000 - 0x7fff65ea2ff3 com.apple.xpc.RemoteXPC (1.0
- 1336.261.2) <88075C7F-64C4-3AB0-800F-9730C1B7A26E>
/System/Library/PrivateFrameworks/RemoteXPC.framework/Versions/A/RemoteXPC
0x7fff67693000 - 0x7fff677b1fff com.apple.Sharing (1288.43 -
1288.43) <B9AB8C05-F2F2-371F-A9AF-1D139E2CE54C>
/System/Library/PrivateFrameworks/Sharing.framework/Versions/A/Sharing
0x7fff685c2000 - 0x7fff68870ffb com.apple.SkyLight (1.600.0 -
340.26) <CD2A7069-6CEA-3737-9E9D-7AE2FED912AB>
/System/Library/PrivateFrameworks/SkyLight.framework/Versions/A/SkyLight
0x7fff69012000 - 0x7fff6901efff
com.apple.SpeechRecognitionCore (5.0.21 - 5.0.21)
<7A6A67DB-C813-328E-AAFB-D267A5B50B3D>
/System/Library/PrivateFrameworks/SpeechRecognitionCore.framework/Versions/A/SpeechRecognitionCore
0x7fff6976f000 - 0x7fff697fafc7 com.apple.Symbolication (10.2
- 64490.38.1) <9FDCC98D-5B32-35AD-A9BF-94DF2B78507F>
/System/Library/PrivateFrameworks/Symbolication.framework/Versions/A/Symbolication
0x7fff69cd1000 - 0x7fff69cddff7
com.apple.private.SystemPolicy (1.0 - 1)
<D0883FE8-B047-3EDC-9DB7-32B80D5BABC5>
/System/Library/PrivateFrameworks/SystemPolicy.framework/Versions/A/SystemPolicy
0x7fff69ce2000 - 0x7fff69ceeffb com.apple.TCC (1.0 - 1)
<968ECAE1-FBB9-3478-BDCE-85E54B6C422D>
/System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Versions/A/TCC
0x7fff69f54000 - 0x7fff6a01cff3 com.apple.TextureIO (3.8.4 -
3.8.1) <7CEAC05A-D283-3D5A-B1E3-C849285FA0BF>
/System/Library/PrivateFrameworks/TextureIO.framework/Versions/A/TextureIO
0x7fff6a079000 - 0x7fff6a094fff com.apple.ToneKit (1.0 - 1)
<84911F2C-394F-3FFF-8220-B51F581BB8E6>
/System/Library/PrivateFrameworks/ToneKit.framework/Versions/A/Tone
 
Top