Kernel Panics after Sierra 10.12.6 install

Discussion in 'OS X Updates' started by JeffMacX86, Sep 3, 2017.

 1. JeffMacX86

  JeffMacX86

  Joined:
  Mar 11, 2016
  Messages:
  4
  Mobo:
  Z97x-UD3H
  CPU:
  i7-4790K
  Graphics:
  GT 740 SC
  Sep 3, 2017 at 10:49 PM #1
  JeffMacX86

  JeffMacX86

  Joined:
  Mar 11, 2016
  Messages:
  4
  Mobo:
  Z97x-UD3H
  CPU:
  i7-4790K
  Graphics:
  GT 740 SC
  Recently updated to 10.12.6 I think I skipped 10.12.5 but my system had been stable for a long time prior to update.

  Now I am getting panics pretty regularly. most at wake, but several just randomly

  (GA-Z97X-UD3H)
  EVGA GeForce GT 740 2GB Super Clocked GDDR5
  Intel Core BX80646I74790K i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.40 GHz)

  Any help is greatly appreciated.
  Thanks

  Panic log

  Anonymous UUID: FE120225-6F93-B8CA-75D4-7696D5F2B1D5

  Sun Sep 3 05:07:11 2017

  *** Panic Report ***
  panic(cpu 0 caller 0xffffff80099fe39d): Kernel trap at 0xffffff7f8bc1e5b8, type 13=general protection, registers:
  CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0x00007ff4da005008, CR3: 0x000000000c2b2002, CR4: 0x00000000001627e0
  RAX: 0xffffff80517d7be0, RBX: 0xffffff80517d7be0, RCX: 0x0000000009000000, RDX: 0x0000000000000000
  RSP: 0xffffff93b2bfbbd0, RBP: 0xffffff93b2bfbbf0, RSI: 0x0000000000000002, RDI: 0xbfffff80516258f8
  R8: 0x00000000ffffffff, R9: 0xffffff93b2bfbe34, R10: 0xffffffff7fffffff, R11: 0x0000000000000246
  R12: 0x0000000000000002, R13: 0xffffff804b146ce0, R14: 0x0000000000000000, R15: 0xbfffff80516258f8
  RFL: 0x0000000000010246, RIP: 0xffffff7f8bc1e5b8, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000010
  Fault CR2: 0x00007ff4da005008, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x0, PL: 0, VF: 0

  mp = 0xffffff804b146c90, phys = 0xb0b6c90, prev (0x7: 0x9713000-0x9800000)
  vp = 0xffffff805163c2e8, phys = 0x6fffc22e8, prev (0xb: 0xff000000-0x100000000)
  0xffffff804b145000: IUMAAAAAAgBIBwAAAgBMByAAAABQByAAAABUBwAAAgBYBwAAAgBcB/8PAABgBwACAABkByAAAABoBwEAAABsBwAAACGwB//////MBwB8jkoYCID///8cCAIAAAA4CP////9cCHhiFEtgCID///9kCDBEFEtoCID///9sCEEBAABwCP////+ECCCSAwqICID///+MCPBjAwqQCID///+UCJD9IEuYCID///+cCGCTnmqgCID///+kCLj8IEuoCID///+sCLBYFEu4CID///+8CMBYFEvICID////MCAAQEATQCAAQEADUCAACAADkCAACAADoCHcBAADwCHcBAAAICYoCAAAQCWD2JUsgCRMAAAAkCWRldmY0CXMAAAA4CS9kZXZECWRldmZEDXMAAABIDQAA
  0xffffff804b146000: mgAAAKIAAACsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADg8Jh44QFoCAAwggCAQBAwBkOCQaLTqtQaPyCgqgCugKAgICoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgIAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgECAxAoLhgcqAANABgECACETGg8oSIhOKj2q/+MOqAEKqIKAAgIBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGD2JUuA////AAACAP8PAAAABJ9g/////0ttAAAjpwoAAAAAIT8AAACAqCBLmPwgS7qt1B6QbBRLYFgUSxqpAAAAAB8AsDjEi7BkAwoA8LRMqKowUBjxw0zIYhRLAJCABAAAHZAAIAAAAAAQACEcFRINIOUNFPwvBO////85bfD/BgAAARcAAABoZnMAL1ZvbHVtZXMvRXh0cmEgU3RvcmFnZQAAL2Rldi9kaXNrMXMyAPClSwAAAAQAAQAAAABAAAMAAAAAEAAAW2kAAOuTDQDMlg0AAAAAIfAhG0wBAAAAgKSoSwBQL01+/Q8Y/////6h2FEuA////eGIUS+cEAACwOMSLsGQDCoh+ME3QNatqCMNjUVjUY1EYcTJN8GwUSwAAHZAAABAAKhR+BwjuXAMiJiEE7////51h9v8HAAABFwAAAGhmcwAvVm9sdW1lcy9CYWNrdXAgRHJpdswAAAzo6e4O4O7u7u5uDuYAsODg4AAA7u7u7u4+DwAEIAAIAgFEvTmALyAA/wP+P38Dji0BAA4CAfwPOAKMsQAC/P83gENQBgAA
  0xffffff804b147000: cQAAAHYAAAB+AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgICAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAGh8Kh44AKgAIAQYRKDwhEyh0KgcaPQoNYoKCCgAACCgAgAAAgAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgEAAIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABg4ODwAgEBAS9kZXYvZGlzazFzMwDwuEuA////AAAAAgABAAAAAEAAAwAAALhnAACPFwMAgB0DAAAAACHoIhtMAQAAAIDiskv4ILtNoZ9zHeB7fVEAAAACADAUS5BsFEsBAAAA0KHwixBlAwqwOQJOWEQCTvh2FEuA////CHcUS4D///8IAFAEAAAIAAAEAAAAAgAAAQAAMBgAAABhdXRvZnMAAC9uZXRtYXAgLWhvc+BK702A////AAACAP8PAAAAAADADg7g4ODg7u7u3s4KAAwMAAEACAIB/A84AgQwBgsI8D+A//83gONBNyAACAIBAAAA
  Backtrace (CPU 0), Frame : Return Address
  0xffffff8386761c50 : 0xffffff80098e953c
  0xffffff8386761cd0 : 0xffffff80099fe39d
  0xffffff8386761eb0 : 0xffffff800989a593
  0xffffff8386761ed0 : 0xffffff7f8bc1e5b8
  0xffffff93b2bfbbf0 : 0xffffff7f8bc17b42
  0xffffff93b2bfbc20 : 0xffffff8009b12c92
  0xffffff93b2bfbcd0 : 0xffffff7f8bc10e42
  0xffffff93b2bfbeb0 : 0xffffff8009b2321d
  0xffffff93b2bfbed0 : 0xffffff8009b129c7
  0xffffff93b2bfbf40 : 0xffffff8009b23167
  0xffffff93b2bfbf50 : 0xffffff8009e240f5
  0xffffff93b2bfbfb0 : 0xffffff800989ad96
  Kernel Extensions in backtrace:
  com.apple.filesystems.hfs.kext(366.70.1)[B0B8A05A-CC75-325C-A3DA-76C4F7B6F21A]@0xffffff7f8bbdb000->0xffffff7f8bc43fff
  dependency: com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext(1)[057A044B-8E0D-3A57-8861-87193496E893]@0xffffff7f8bbd4000

  BSD process name corresponding to current thread: launchd
  Boot args: dart=0

  Mac OS version:
  16G29

  Kernel version:
  Darwin Kernel Version 16.7.0: Thu Jun 15 17:36:27 PDT 2017; root:xnu-3789.70.16~2/RELEASE_X86_64
  Kernel UUID: D3314D98-5D40-3CD8-98A4-F1DD46C20E03
  Kernel slide: 0x0000000009600000
  Kernel text base: 0xffffff8009800000
  __HIB text base: 0xffffff8009700000
  System model name: iMac14,2 (Mac-27ADBB7B4CEE8E61)

  System uptime in nanoseconds: 27991725812247
  last loaded kext at 13237653184037: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f8ca19000, size 32768)
  last unloaded kext at 13340150908111: com.apple.driver.AppleXsanScheme 3 (addr 0xffffff7f8ca19000, size 32768)
  loaded kexts:
  org.tw.CodecCommander 2.4.0
  com.nvidia.web.NVDAGK100HalWeb 10.1.8
  com.nvidia.web.GeForceWeb 10.1.8
  com.nvidia.web.NVDAResmanWeb 10.1.8
  com.insanelymac.driver.AppleIntelE1000e 3.3.1
  org.rehabman.driver.FakePCIID.XHCIMux 1.3.2
  org.rehabman.driver.FakePCIID 1.3.2
  as.vit9696.Shiki 1.9.0
  org.netkas.driver.FakeSMC 1723
  com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
  com.apple.filesystems.autofs 3.0
  com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch 92
  com.apple.driver.AppleHDA 279.48
  com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient 3.6.4
  com.apple.driver.AppleMCCSControl 1.3.4
  com.apple.driver.pmtelemetry 1
  com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
  com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager 5.0.5f1
  com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
  com.apple.driver.AppleOSXWatchdog 1
  com.apple.iokit.CSRBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.5f1
  com.apple.driver.AppleHV 1
  com.apple.driver.Apple16X50ACPI 3.2
  com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
  com.apple.driver.AppleIntelSlowAdaptiveClocking 4.0.0
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
  com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0
  com.apple.BootCache 40
  com.apple.filesystems.hfs.kext 366.70.1
  com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 295.20.1
  com.apple.driver.AirPort.Atheros40 700.74.5
  com.apple.driver.AppleAHCIPort 326.60.1
  com.apple.driver.AppleACPIButtons 5.0
  com.apple.driver.AppleHPET 1.8
  com.apple.driver.AppleRTC 2.0
  com.apple.driver.AppleSMBIOS 2.1
  com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
  com.apple.nke.applicationfirewall 172
  com.apple.security.quarantine 3
  com.apple.security.TMSafetyNet 8
  com.apple.driver.usb.networking 5.0.0
  com.apple.kext.triggers 1.0
  com.apple.driver.AppleBluetoothHIDKeyboard 199
  com.apple.driver.AppleHIDKeyboard 199
  com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver 5.0.5f1
  com.apple.driver.AppleMultitouchDriver 368.16
  com.apple.driver.AppleInputDeviceSupport 76.7
  com.apple.driver.DspFuncLib 279.48
  com.apple.kext.OSvKernDSPLib 525
  com.apple.driver.AppleSMBusController 1.0.18d1
  com.apple.iokit.IOSMBusFamily 1.1
  com.apple.iokit.IOSurface 159.9
  com.apple.iokit.IONDRVSupport 516.1
  com.apple.driver.AppleSSE 1.0
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport 5.0.5f1
  com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerTransport 5.0.5f1
  com.apple.iokit.IOBluetoothFamily 5.0.5f1
  com.apple.driver.AppleHDAController 279.48
  com.apple.iokit.IOHDAFamily 279.48
  com.apple.iokit.IOAudioFamily 205.15
  com.apple.vecLib.kext 1.2.0
  com.apple.driver.Apple16X50Serial 3.2
  com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
  com.apple.AppleGraphicsDeviceControl 3.14.49
  com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2 311.14
  com.apple.iokit.IOGraphicsFamily 515.3
  com.apple.driver.AppleSMC 3.1.9
  com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
  com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 6.0.0d8
  com.apple.iokit.IOSlowAdaptiveClockingFamily 1.0.0
  com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily 394.50.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHub 1.1
  com.apple.filesystems.hfs.encodings.kext 1
  com.apple.driver.AppleUSBMergeNub 900.4.1
  com.apple.driver.AppleUSBHostMergeProperties 1.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBHostPacketFilter 1.0
  com.apple.iokit.IO80211Family 1200.12.2
  com.apple.driver.corecapture 1.0.4
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCIPCI 1.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBEHCI 1.1
  com.apple.iokit.IOUSBFamily 900.4.1
  com.apple.iokit.IOAHCIFamily 288
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCIPCI 1.1
  com.apple.driver.usb.AppleUSBXHCI 1.1
  com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
  com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.1
  com.apple.driver.AppleEFIRuntime 2.1
  com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
  com.apple.security.sandbox 300.0
  com.apple.kext.AppleMatch 1.0.0d1
  com.apple.driver.AppleKeyStore 2
  com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity 1.0.5
  com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
  com.apple.driver.KernelRelayHost 1
  com.apple.iokit.IOUSBHostFamily 1.1
  com.apple.driver.AppleBusPowerController 1.0
  com.apple.driver.DiskImages 444.50.16
  com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.1
  com.apple.iokit.IOReportFamily 31
  com.apple.driver.AppleFDEKeyStore 28.30
  com.apple.driver.AppleACPIPlatform 5.0
  com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
  com.apple.iokit.IOACPIFamily 1.4
  com.apple.kec.Libm 1
  com.apple.kec.pthread 1
  com.apple.kec.corecrypto 1.0
  Model: iMac14,2, BootROM IM142.0118.B00, 4 processors, Intel Core i7, 4 GHz, 32 GB, SMC 2.15f7
  Graphics: Display, Built-In
  Graphics: NVIDIA GeForce GT 740, NVIDIA GeForce GT 740, PCIe, 2047 MB
  Memory Module: BANK0/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Crucial Technology, BLT8G3D1608DT1TX0.
  Memory Module: BANK1/DIMM0, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Crucial Technology, BLT8G3D1608DT1TX0.
  Memory Module: BANK0/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Crucial Technology, BLT8G3D1608DT1TX0.
  Memory Module: BANK1/DIMM1, 8 GB, DDR3, 1333 MHz, Crucial Technology, BLT8G3D1608DT1TX0.
  AirPort: spairport_wireless_card_type_airport_extreme (0x168C, 0x3112), Atheros 9380: 4.0.74.0-P2P
  Bluetooth: Version 5.0.5f1, 3 services, 26 devices, 1 incoming serial ports
  Network Service: Wi-Fi, AirPort, en1
  Serial ATA Device: Samsung SSD 850 EVO 500GB, 500.11 GB
  Serial ATA Device: ST3000DM001-1ER166, 3 TB
  USB Device: USB 3.0 Bus
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: USB 2.0 Bus
  USB Device: Hub
  USB Device: CSR8510 A10
  Thunderbolt Bus:
   
  Last edited: Sep 3, 2017

Share This Page